×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Torsdag d. 23. januar 2020, kl. 09:00

Hermed indkaldes til årsmøde i Højelse Kirkes Menighedspleje, som afholdes i Margrethegården v/ Højelse Kirke.

Årsmøde i Højelse kirkes menighedspleje

Torsdag den 23. januar 2020 - kl. 9.00 med følgende

 Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Formand: Birthe Søndergaard

Næstformand: Else Neuenschwander

Kasserer: Bente Grubbe

7. Valg af 2 suppleanter, på valg er:

     1. suppleant: Anne-Lise Olsen

     2. suppleant: Bodil Kjærgaard

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, på valg er:

    Revisor: Birthe Danholm

     Revisorsuppleant: Vita Kristoffersen

9. Eventuelt.

 

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet indgives skriftligt til formanden via kirkekontoret senest 14 dage før årsmødet.

Medvirkende
Menighedsplejen
Sted Margrethegården