Fødsel
Når et barn er født, meddeler jordemoderen dette digitalt til mors bopælsogn. Ugifte forældre vil derefter modtage brev fra kirkekontoret om, hvordan de videre skal forholde sig vedr. omsorgs- og ansvarserklæring. Denne skal indgives digitalt via www.borger.dk til moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen. Hvis der opstår uafklarede spørgsmål kan henvendelse ske til:

Kirkekontoret
Ølby Center 79-81
4600 Køge
Tlf. 56 64 09 10
Email: hoejelse.sogn@km.dk