Højelse Kirke
Højelsevej 10, Højelse 
4623 Ll. Skensved

Højelse Kirke er åben tirsdag-torsdag kl. 10:00 -14:00 og fredag kl. 10:00 -12:00 i perioden 1. maj til sidste fredag i efterårsferien (uge 42).
Ved kirkelige handlinger i kirken er der dog ikke adgang for turistbesøg.
Uden for ovennævnte tidsrum kan grupper (skoler, menighedsråd, foreninger o.lign.) bestille rundvisning ved henvendelse til kirketjeneren, se nedenfor.

Margrethegården i Højelse (sognegård)
Højelsevej 10, Højelse 
4623 Ll. Skensved

Kirketjener Helle H. Nielsen 
Tlf.: 21 18 46 01
E-mail: kirketjener_hoejelse@mail.dk

Organist Anne Bjerre Braüner 
Tlf. 46 14 02 26 - mobil 61 67 79 37 
E-mail: abbr@km.dk

Sognemedhjælper Louise Keiniche Rasmussen
Tlf. 20 36 73 42 
E-Mail:
louisekeiniche@gmail.com
Træffes på tlf. man-tirsdag, bedst 10:00-14:00

Graver Niels Larsen
Tlf. 5616 9860
Fax 5616 9853 
E-Mail:nla@km.dk 

Træffes man-fredag kl. 8:00-14:00
Graver Niels Larsen er sygemeldt fra 1. dec. 2020. Al henvendelse vedrørende Højelse Kirkegård bedes rettet til kirkekontoret.
Se kontaktinfo her

Kirkesanger Kim Valbum
Kontaktes via organisten.

Daglig leder, Ølby, Højelse og Lellinge Kirker
Benedicte Christiansen
Tlf:
5664 0910  
E-mail: bch@km.dk